shadow_left
Logo
| Facebook | Google | Onet | Wp | o2 | Interia | Gazeta | TVN24 | eSanok | iSanok | Sanok112 | Nowiny |
Shadow_R
   
Promocje PDF Drukuj

ZOOM 

ZOOM 

ZOOM 

ZOOM 

ZOOM 

ZOOM 

ZOOM  

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Image   

Bezprzewodowa sieci WiFi w ca┼éym domu ”

Technologia WiFi umo┼╝liwia rozsy┼éanie sygna┼éu internetowego w obrÄ?bie lokalu Abonenta drogÄ? radiowÄ? - bez konieczno┼Ťci wykonywania dodatkowych instalacji kablowych. Daje to swobodÄ?  korzystania z Internetu praktycznie w ka┼╝dym miejscu znajdujÄ?cym siÄ? w zasiÄ?gu nadajnika. Dodatkowo nadajnik WiFi mo┼╝e pe┼énia rolÄ? zwyk┼éego routera, dziÄ?ki któremu mo┼╝liwe jest zbudowanie standardowej kablowej sieci LAN.

Nadajnik WiFi to - w przypadku naszych instalacji - router radiowy, który stanowi centralny punkt dostÄ?powy. Do niego pod┼éÄ?czona jest zewnÄ?trzna sieÄ? internetowa i to on odpowiada za dalsze przesy┼éanie sygna┼éu drogÄ? radiowa bÄ?d┼║ kablowÄ?. Router radiowy to niewielka skrzyneczka, którÄ? mo┼╝na zamontowaÄ? w dowolnym miejscu w lokalu Abonenta. Nale┼╝y jednak zwróciÄ? uwagÄ? i┼╝ przesy┼éanie sygna┼éu drogÄ? radiowÄ? jest ograniczone zasiÄ?giem tego sygna┼éu oraz rodzajem zabudowy, w obrÄ?bie której urzÄ?dzenie ma funkcjonowaÄ?.

WychodzÄ?c naprzeciw Pa┼ästwa oczekiwaniom, proponujemy Router :

Image    

Bezprzewodowy router, standard N, 300Mb/s

TL-WR841N w cenie 69,36 z┼é

Router TL-WR841N dzia┼éajÄ?cy zgodnie ze standardem N z prÄ?dko┼ŤciÄ? do 300Mb/s pozwala na tworzenie przewodowych i bezprzewodowych po┼éÄ?cze┼ä sieciowych. Przeznaczony jest dla ma┼éych przedsiÄ?biorstw oraz na u┼╝ytek domowy. Wykorzystuje technologiÄ? 2T2R MIMO zapewniajÄ?cÄ? niespotykanÄ? wydajno┼ŤÄ? transmisji, dziÄ?ki której mo┼╝liwy jest p┼éynny przekaz HD wideo, komunikacja VoIP oraz dzia┼éanie gier online. Na stylowej obudowie urzÄ?dzenia znajduje siÄ? przycisk aktywujÄ?cy funkcjÄ? Wi-Fi Protected Setup (WPS). Umo┼╝liwia ona aktywacjÄ? po┼éÄ?czenia wykorzystujÄ?cego mechanizm szyfrowania WPA2 do ochrony sieci przed zagro┼╝eniami z zewnÄ?trz.

Transmisja bezprzewodowa w standardzie N - wysoka prÄ?dko┼ŤÄ? i zasiÄ?g

Image    

 DziÄ?ki pracy w standardzie IEEE 802.11n, router TL-WR841N umo┼╝liwia zestawienie po┼éÄ?czenia bezprzewodowego, które w porównaniu do produktów dzia┼éajÄ?cych w standardzie 11g jest 15 razy szybsze i pokrywa sygna┼éem 5 krotnie wiÄ?kszy obszar. Bezprzewodowa prÄ?dko┼ŤÄ? przesy┼éu danych wynosi do 300Mb/s. 

Konfiguracja zakupionego routera w BOK (SANOK) w cenie 36,90 zł

Monta┼╝ i konfiguracja komputerów w lokalizacji klienta wed┼éug cennika us┼éug.

(suma godzin pracy serwisu + dojazd do lokalizacji klienta)